Arbeidsverleden

Persoonlijke gegevens
Vragen over uw arbeidsverleden
Heb je enige vorm van een uitkering ontvangen vanuit Nederland voordat u in dienst bent getreden bij Toekomst Schoonmaakbedrijven?
Heb je een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen in een andere EU-lidstaat?
Ik ben opgenomen in het doelgroepregister van het UWV.
Voordat ik in dienst kwam, had ik een Wajong status.
Ik ben bij Toekomst Schoonmaakbedrijven in dienst getreden vóór mijn 18de verjaardag. Toen ik 18 jaar werd kreeg ik recht op Wajong.
Ik heb een WSW-indicatie en ik word begeleid op mijn werkplek waardoor mijn werkgever recht heeft op subsidie.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst en had in de 5 jaar voorafgaand aan dit dienstverband een WSW-dienstverband.
Mijn WIA-uitkering is minder dan 6 jaar geleden beëindigd, destijds was ik al in dienst bij Toekomst Schoonmaakbedrijven.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst. In de 5 jaar voorafgaand aan mijn dienstverband heb ik een WIA-uitkering aangevraagd maar niet ontvangen.
In de 5 jaar voordat ik in dienst kwam is mijn WAO- of WAZ-uitkering beëindigd.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst. Ik beschik over een verklaring van gemeente of UWV waarin staat dat in de 5 jaar voorafgaand aan mijn dienstverband ik door ziekte of handicap moeite had met het vinden van werk of met werken.
Ik ben jonger dan 18 jaar. Ik heb een afgeronde opleiding maar werd hierbij belemmerd door ziekte of handicap. Ik ben binnen 5 jaar na afronding van de opleiding in dienst getreden.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst en ouder dan 18 jaar. Ik heb een afgeronde opleiding maar werd hierbij belemmerd door ziekte of handicap. Ik ben binnen 5 jaar na afronding van de opleiding in dienst getreden.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst en ben structureel functioneel beperkt. Dit staat in een verklaring van gemeente of UWV.
Ik ben korter dan 5 jaar in dienst. Ik ontvang onder de Wet REA (Re-integratie Arbeidsgehandicapten) een voorziening die mij helpt mijn werk te doen of deze voorziening is minder dan 5 jaar voordat ik in dienst kwam beëindigd.
Op het moment dat ik in dienst kwam was ik 56 jaar of ouder en in de 52 weken voorafgaand aan het dienstverband had ik onafgebroken een WW-uitkering.
Opmerkingen
Ik verklaar deze vragen naar waarheid te hebben beantwoord.